Ieguldījumu fondi

Par ieguldījumu fondiem

Integrum Asset Management IPAS ir viens no senākajiem atvērto ieguldījumu fondu pārvaldniekiem Baltijā. Mūsu pārvaldnieki jau vairāk kā 15 gadus nodrošina 11 ieguldījumu fondu pārvaldīšanu ar akciju, obligāciju un jaukta tipa ieguldījumu instrumentiem. Kopējais pārvaldīto ieguldījumu fondu aktīvu apjoms 2021. gadā pārsniedza 140 miljonus EUR, kas ir vairāk kā trešā daļa no visiem Nasdaq Baltijas fondu centrā pieejamiem ieguldījumu fondiem. Ieguldījumu fondi atšķiras pēc to ieguldījumu stratēģijas, ieguldījumu ģeogrāfijas, kā arī ieguldījumu valūtas.

Ieguldījumu fondu darbības rezultāts

Visi Integrum Asset Management IPAS pārvaldītie ieguldījumu fondi kopš to darbības izveides ir sasnieguši būtiski pozitīvu kapitāla vērtības pieaugumu ieguldītājiem un kopsummā aprēķinātais kapitāla pieaugums ieguldītājiem bijis 40 miljoni EUR*. Vidējais ienesīgums gada izteiksmē atkarībā no valūtas un ieguldījumu stratēģijas svārstās no 1.6% līdz 9.3%*. Mūsu pārvaldīto ieguldījumu fondu salīdzinājums ar citiem ieguldījumu fondiem pieejams Nasdaq CSD uzturētā Baltijas fondu centrā, bet pārvaldītie ieguldījumu fondi atrodami starp augstākā ilgtermiņa ienesīguma fondiem gan akciju fondu, gan obligāciju fondu, gan jaukta tipa fondu kategorijās*.

Detalizētāk ar aktuālo Integrum Asset Management IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu ieguldījumu stratēģiju, darbības rezultātu un ienesīgumu var iepazīties šeit.
*Dati uz 31.10.2021. Salīdzinājumam izmantoti visi pieejamie ieguldījumu fondi Nasdaq CSD uzturētajā Baltijas fondu centrā, ienesīgums 3 gadu un 5 gadu periodā, kā arī kopš fondu izveidošanas datuma, kapitāla pieaugums USD fondiem izteikts EUR valūtā pēc aktuālā valūtas kursa uz aprēķina datumu. Atgādinām, ka vēsturiskais ienesīgums negarantē tādu pašu rezultātu nākotnē.

Integrum ieguldījumu fondi 3 gadu periodā uzrāda augstāko ienesīgumu starp akciju, obligāciju un jaukta tipa fondiem.

Ir jautājumi?

Integrum Asset Management IPAS

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003814724
LEI numurs: 549300BO9IYZ6ER3TR25
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas datums: 30.03.2006.
Telefons: +371 6700 2777
E-pasts: info@integrum.lv
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram