Ieguldījumu fondi

Par ieguldījumu fondiem

Integrum Asset Management IPAS ir viens no senākajiem atvērto ieguldījumu fondu pārvaldniekiem Baltijā. Mūsu pārvaldnieki jau vairāk kā 15 gadus nodrošina ieguldījumu fondu pārvaldīšanu ar akciju, obligāciju un jaukta tipa ieguldījumu instrumentiem. Ieguldījumu fondi atšķiras pēc to ieguldījumu stratēģijas, ieguldījumu ģeogrāfijas, kā arī ieguldījumu valūtas.
integrum pensiju 2 līmenis

Vēršam uzmanību, ka ir pabeigta ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund apakšfonda ABLV Global USD Stock Index Fund, ieguldījumu fonda ABLV US Industry USD Equity Fund un ieguldījumu fonda Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund apvienošana. Papildu informāciju skatīt šeit.

Vēršam uzmanību, ka 2023.gada 30.janvārī stājās spēkā grozījumi ieguldījumu fonda ABLV High Yield CIS USD Bond Fund prospektā, pārvaldes nolikumā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā. Grozījumi ir saistīti ar izmaiņām ieguldījumu politikā, fonda nosaukuma maiņu uz Integrum CEEMEA USD Bond Fund un citām izmaiņām. Papildu informāciju skatīt šeit.

Vēršam uzmanību, ka ir pabeigta ABLV European Corporate EUR Bond Fund un Integrum Global Bond Fund apakšfonda Integrum Global EUR Bond Fund apvienošana. Informāciju par apvienošanas pabeigšanu skatīt šeit.

Vēršam uzmanību, ka Latvijas regulatora, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, 12.12.2022. pieņemtā lēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu Baltic International Bank SE dēļ, sākot ar 13.12.2022. saņemtie Integrum Asset Management IPAS pieteikumi ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai no ieguldītājiem, kuri apliecības tur Baltic International Bank SE, netiks pieņemti izpildei. Vairāk informācijas šeit.Fondi:

Ieguldījumu fondu darbības rezultāts

Ieguldījumu fondu daļu vērtība, kā arī ienesīgums ir pieejams Nasdaq CSD uzturētā Baltijas fondu centrā.
Ar aktuālo Integrum Asset Management IPAS komentāru par ieguldījumu fondu darbības rezultātu var iepazīties šeit.

Pieteikumi

Lai veiktu ieguldījumu apliecību iegādi, aizpildiet "Pieteikumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādei".

Lai veiktu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, aizpildiet "Pieteikumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai". Pieteikuma iesniegšanas un apstrādes kārtība ir pieejama šeit.


Par norēķiniem ASV dolāros

Ja plānojat sniegt pieteikumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību, kas denominētas ASV dolāros, atpakaļpirkšanai, lūdzam iepriekš sazināties ar savu konta turētāju un noskaidrot, vai konta turētājs varēs nodrošināt norēķinus par ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu ASV dolāros.

Gadījumā, ja konta turētājs nevar nodrošināt norēķinus par ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu ASV dolāros, pieteikumā atpakaļpirkšanai ir iespēja norādīt, lai norēķini par ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību, kas denominētas ASV dolāros, atpakaļpirkšanu tiktu veikti euro valūtā.

Ir jautājumi?

kontaktforma leja
Integrum Asset Management IPAS

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003814724
LEI numurs: 549300BO9IYZ6ER3TR25
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas datums: 30.03.2006.
Telefons: +371 6700 2777
E-pasts: info@integrum.lv
Integrum Asset Management IPAS
Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

info@integrum.lv
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram