Izmaiņas Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda dokumentos
janvāris 20, 2023

Informējam, ka 2023.gada 18.janvārī Latvijas Banka ir reģistrējusi grozījumus Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda ABLV High Yield CIS USD Bond Fund prospektā, pārvaldes nolikumā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā.

Grozījumi ir saistīti ar izmaiņām ieguldījumu fonda nosaukumā un ieguldījumu politikā. Papildus ir aktualizēta informācija par riskiem, Sabiedrības atalgojuma politiku, kā arī mainītas saites uz Sabiedrības tīmekļa vietni un veikti redakcionāli labojumi.

Grozījumi ieguldījumu fonda normatīvajos dokumentos stājas spēkā 2023.gada 30.janvārī.

Saskaņā ar grozījumiem ieguldījumu fonda jaunais nosaukums būs Integrum CEEMEA USD Bond Fund.

Grozījumi ieguldījumu politikā paredz plašākas ieguldīšanas iespējas un labāku diversifikāciju. Turpmāk ieguldījumu fondam būs iespēja veikt ieguldījumus ne tikai NVS valstīs reģistrēto komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros, bet arī citu CEEMEA reģiona valstu (t.i. Centrāleiropas, Austrumeiropas, Tuvo Austrumu un Centrālāzijas valstu) centrālo banku, valdību, pašvaldību komercsabiedrību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Ieguldījumu fonda dokumenti ar grozījumiem, kas stājas spēkā 2023.gada 30.janvārī:

Aktuālie dokumenti atrodami sadaļā par attiecīgo fondu šeit.


Integrum Asset Management IPAS
Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

info@integrum.lv
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram