Jaunumi
Informācija ieguldītājiem par Integrum Asset Management IPAS ierosināto ieguldījumu fondu iekšzemes apvienošanu

Sabiedrība ierosina ieguldījumu fondu apvienošanu, lai pilnveidotu ieguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas un optimizētu administrēšanas procesu. Apvienošanas rezultātā ieguldītāji varēs iegūt labumu no efektīvākas pārvaldīšanas, labākas ieguldījumu diversifikācijas un ieguldījumu iespēju paplašināšanas, kas piemīt ieguldījumu fondam ar lielāko aktīvu apjomu.

Uzzināt vairāk
Izmaiņas Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda dokumentos

Informējam, ka 2023.gada 18.janvārī Latvijas Banka ir reģistrējusi grozījumus Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda ABLV High Yield CIS USD Bond Fund prospektā, pārvaldes nolikumā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā.

Uzzināt vairāk
Integrum Asset Management IPAS pārvaldāmo ieguldījumu fondu ieguldītāju pārbaude

Integrum Asset Management IPAS informē, ka turpinās ieguldītāju, kuru īpašumā ir Integrum Asset Management IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecības (turpmāk – ieguldītāji), atbilstības pārbaude, kā arī aicina ieguldītājus sazināties ar Integrum Asset Management IPAS, lai klātienē iesniegtu informāciju un dokumentus ieguldītāja pārbaudes uzsākšanai.

Uzzināt vairāk
Informācija ieguldītājiem par ieguldījumu fondu Integrum Global EUR Bond Fund un ABLV European Corporate EUR Bond Fund iekšzemes apvienošanas pabeigšanu

Integrum Asset Management IPAS informē, ka ir pabeigta ieguldījumu fonda ABLV European Corporate EUR Bond Fund, ISIN LV0000400810 (turpmāk – Pievienojamais fonds) un ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund (iepriekšējais nosaukums – ABLV Emerging Markets Bond Fund) apakšfonda Integrum Global EUR Bond Fund, ISIN LV0000400349 (turpmāk – Iegūstošais fonds) iekšzemes apvienošana.

Uzzināt vairāk
Pieteikumi ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai no ieguldītājiem, kuri apliecības tur Baltic International Bank SE, netiks pieņemti izpildei

Vēršam uzmanību, ka Latvijas regulatora, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, 12.12.2022. pieņemtā lēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu Baltic International Bank SE dēļ, sākot ar 13.12.2022. saņemtie  Integrum Asset Management IPAS pieteikumi ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai no ieguldītājiem, kuri apliecības tur Baltic International Bank SE, netiks pieņemti izpildei.

Uzzināt vairāk
Par ierobežojumu darījumiem ar ABLV High Yield CIS USD Bond Fund ieguldījumu apliecībām atcelšanu

Sākot ar 01.12.2022. tiek atcelti ierobežojumi darījumiem ar ABLV High Yield CIS USD Bond Fund (turpmāk - Fonds) ieguldījumu apliecībām.

Uzzināt vairāk
Informācija ieguldītājiem par Integrum Asset Management IPAS ierosināto ieguldījumu fondu iekšzemes apvienošanu

Integrum Asset Management IPAS (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ar mērķi pilnveidot ieguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas un optimizēt administrēšanas procesu  tā nolēmusi pievienot ieguldījumu fondu ABLV European Corporate EUR Bond Fund (turpmāk – Pievienojamais fonds) ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund (iepriekšējais nosaukums – ABLV Emerging Markets Bond Fund) apakšfondam Integrum Global EUR Bond Fund (turpmāk – Iegūstošais fonds).

Uzzināt vairāk
Izmaiņas Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda dokumentos

Informējam, ka 2022.gada 9.novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi grozījumus Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund prospektā, pārvaldes nolikumā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā.

Uzzināt vairāk
Izmaiņas Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda dokumentos

Informējam, ka 2022.gada 3.oktobrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi grozījumus Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda ABLV Emerging Markets Bond Fund prospektā, pārvaldes nolikumā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā.

Uzzināt vairāk
Par ierobežojumu darījumiem ar ABLV High Yield CIS USD Bond Fund ieguldījumu apliecībām

Reaģējot uz Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, Eiropas Savienība un ASV OFAC ir noteikušas jaunas līdz šim nepieredzēta mēroga sankcijas pret Krieviju, tajā skaitā pret virkni Krievijas kredītiestāžu, kas nozīmē, ka ir apgrūtināta vai nav iespējama norēķinu veikšana ar šīm kredītiestādēm. Ieviesto sankciju rezultātā, darījumi ar Krievijas emitentu finanšu instrumentiem un norēķini par tiem nenotiek vai ir ierobežoti, jo finanšu tirgus dalībnieki, tajā skaitā Eiropas Savienībā, ir noteikuši ierobežojumus attiecīgo finanšu instrumentu tirdzniecībai.

Uzzināt vairāk
Integrum Asset Management IPAS
Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

info@integrum.lv
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram