5 faktori, kas jāņem vērā pirms aiziešanas pensijā
janvāris 19, 2023

2023. gadā tiesības uz valsts vecuma pensiju Latvijā ir cilvēkiem, kuriem ir vismaz 64 gadi un 6 mēneši, bet 2025. gadā – būs jābūt jau 65 gadiem. Tuvojoties šim vecumam, aktuāls kļūst jautājums – kad visizdevīgāk doties pensijā? Tas ir ļoti atbildīgs lēmums, jo tiešā veidā ietekmēs tavas vecumdienas, tādēļ ir svarīgi izsvērt visus faktorus, kas var ietekmēt pensijas lielumu un izmaksāšanas kārtību.

1. Apdrošināšanas stāžs

Saskaņā ar likuma “Par valsts pensijām” 9.pantu apdrošināšanas stāžu veido apdrošināšanas iemaksu periodi, kuru laikā persona bijusi darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, par kuru veiktas apdrošināšanas iemaksas. Šajā stāžā iekļauj arī periodus, kuru laikā saņemti invaliditātes, maternitātes, vecāku, slimības un bezdarbnieku pabalsti, kā arī citi likumā minētie gadījumi.

Izdevīgākie pensijas aprēķina nosacījumi ir tad, ja ir uzkrāts vismaz 30 gadu apdrošināšanas stāžs, lai arī nepieciešamais minimums ir 15 gadi. Tādēļ, apsverot pensionēšanās iespējas, ir vērts noskaidrot, cik gadu stāžs jau ir uzkrāts un izvērtēt vai tas ir pietiekams pēc iespējas labvēlīgākam pensijas aprēķinam, jo atšķirība var būt mērāma pat simtos eiro. Piemēram, ja vienam cilvēkam ir 29 gadu stāžs, bet citam 30 gadi pie līdzīga samaksāto sociālo iemaksu apmēra pensijas lielums būtiski atšķirsies, jo tiks izmantota cita aprēķina formula. Ja būsi pieprasījis pensiju ar 29 gadu stāžu, bet turpināsi strādāt, pat pēc kāda laika pārrēķinot pensijas apmēru, tiks ņemtas vērā vienīgi papildus iemaksātās sociālās iemaksas, bet ne papildus iegūtais apdrošināšanas stāžs.

Ja līdz 30 gadu darba stāžam pietrūkst pavisam nedaudz, jo, piemēram, ir zaudēts darbs, var izmantot tiesības reģistrēties bezdarbnieka statusam un pieprasīt bezdarbnieka pabalstu. Šis periods papildinās ne vien apdrošināšanas stāžu pensijai, bet arī pensijas kapitālu.

Savu uzkrāto apdrošināšanas stāžu vari uzzināt, griežoties tuvākajā VSAA filiālē, kur tev izsniegs izdruku no datubāzes ar pārskatu par VSAA rīcībā esošajiem datiem.

2. Priekšlaicīga pensionēšanās

Likums “Par valsts pensijām” paredz tiesības pensionēties divus gadus ātrāk par kalendāra gadā noteikto pensijas vecumu, ja personas apdrošināšanas stāžs ir vismaz 30 gadi. Lai arī šī iespēja var šķist ļoti kārdinoša, tā iepriekš labi jāpārdomā, jo, pieprasot pensiju ātrāk, tā visu turpmāko mūžu būs mazāka nekā tad, ja būtu nostrādāts līdz noteiktajam pensijas vecumam. Turklāt pirmajos divos gados tev tiks izmaksāti vien 50% no piešķirtā pensijas apmēra, bet 100% apmērā pensiju sāks izmaksāt tikai, kad būsi sasniedzis likumā noteikto pensionēšanās vecumu. Priekšlaicīgi pensionējoties, tiek zaudēta iespēja arī saņemt bezdarbnieku pabalstu, kas var būtiski ietekmēt tavus ienākumus, ja biji plānojis šajā laikā strādāt, bet tomēr paliki bez darba.

3. Iespējas saņemt pensiju citās valstīs

Ja esi strādājis vairākās ES/EEZ dalībvalstīs, uzkrājis tajās apdrošināšanas stāžu un sasniedzis šajās valstīs noteikto pensijas vecumu, iespējams, tev ir tiesības saņemt pensiju katrā no tām. Šādā gadījumā, lai pieteiktos vecuma pensijai, jāgriežas tās valsts kompetentajā institūcijā, kurā tu dzīvo, vai valstī, kur bija pēdējā darba vieta pirms pensionēšanās. Šai valstij tad arī jāizvērtē tavs pieprasījums un jāapkopo dokumenti, kas apliecina tavas iemaksas pensiju apdrošināšanai visās valstīs, kurās esi iepriekš strādājis. Summa, kādu saņemsi no katras valsts, atbildīs tam, cik ilgi biji sociāli apdrošināts katrā no tām. Uzzini, kā darbs citās ES/EEZ valstīs ietekmē tavu vecuma pensiju.

4. Mūža pensijas apdrošināšana

Ja tev tuvojas pensijas vecums un regulāri no saviem ienākumiem esi veicis sociālās iemaksas, tai skaitā pensiju 2.līmenī, ir vērts zināt, ka brīdī, kad nolemsi pensionēties, tev būs pieejamas divas izvēles iespējas:

  1. pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu pievienot savam pensiju 1. līmenī uzkrātajam kapitālam un saņemt abas pensijas daļas kopā, kā to paredz likums „Par valsts pensijām”;
  2. noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu un pensiju 2. līmeņa uzkrājumu uzticēt paša izvēlētai apdrošināšanas sabiedrībai, kas tevis noteiktajos termiņos izmaksās tajā uzkrāto. Jāņem vērā, ka šo iespēju var izmantot vienīgi tad, ja pensiju 2. līmenī esi uzkrājis vismaz 2000 eiro.

Kas ir mūža pensijas apdrošināšana? Mūža pensijas apdrošināšana ir valsts noteikta alternatīva, kas sniedz lielāku kontroli pār to, kā tiks veiktas izmaksas no tava pensiju 2. līmeņa uzkrātā kapitāla. Noslēdzot mūža pensijas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību, saņemsi gan vecuma pensiju, ko izmaksā valsts, gan mūža pensiju, ko veido tavs pensiju 2.līmeņa uzkrājums, gan pensiju 3.līmenī uzkrāto, ja tajā veiktas iemaksas.

5. Pensijas pārrēķināšana

Ja pēc vecuma piešķiršanas turpināsi strādāt un veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas, vienu reizi gadā tev būs iespēja pieprasīt savas pensijas pārrēķinu neatkarīgi no nostrādāto mēnešu skaita. Pārrēķināto vecuma pensiju veidos tev agrāk piešķirtā pensija un pensija, kas aprēķināta, ņemot vērā pensijas kapitālu, ko būsi uzkrājis pēc pensijas piešķiršanas. Attiecīgi, arī esot pensijā, tev vēl būs iespēja palielināt savus ienākumus un pensijas apmēru.

Kā pieprasīt vecuma pensiju?

Lai pietiktos vecuma pensijas saņemšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai jāiesniedz pensijas piešķiršanas pieprasījums. To var izdarīt portālā www.latvija.lv, VSAA nodaļā klātienē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

Ņem vērā, ka pensiju var pieprasīt ne agrāk kā vienu mēnesi pirms dienas, kad sasniegts noteiktais pensionēšanās vecums un apdrošināšanas stāžs.


Integrum Asset Management IPAS
Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

info@integrum.lv
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram