Par mums

Integrum Asset Management IPAS

Viena no vadošajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām Latvijā. Jau 15 gadus mēs pārvaldām dažāda riska un sarežģītības kolektīvo ieguldījumu produktus.

Mūsu panākumu pamatā ir liela praktiskā pieredze, atbildīga ieguldījumu stratēģija un spēcīga komanda, ko veido vairāk nekā 15 augsti kvalificēti speciālisti. Ticam, ka arī Tu vari kļūt par mūsu ieguldītāju, un esam gatavi palīdzēt audzēt Tavu ieguldījumu vērtību ik dienas!

Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānam Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum ir izvēlēta aktīvā stratēģija, kas paredz, ka līdz 50% aktīvu tiek ieguldīti komercsabiedrību akcijās, bet pārējā daļa – valsts un korporatīvajās obligācijās ar fiksētu ienākumu, lai nodrošinātu stabilu ieguldītā kapitāla pieaugumu ar mērķi pasargāt to no īstermiņa svārstību ietekmes.
Pievienoties

Komanda

Jevgenijs Gžibovskis
Valdes priekšsēdētājs
Finanšu jomā strādā jau kopš 1993.gada. Ar aktīvu pārvaldīšanu strādā vairāk nekā 25 gadus. Uzkrājis bagātu pieredzi ieguldījumu produktu veidošanā, ieguldījumu stratēģijas izstrādē un lēmumu pieņemšanā, kapitāla pārvaldīšanā gan straujas izaugsmes periodos, gan globālas finanšu tirgus krīzes posmos.
Sergejs Gačenko
Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Ieguldījumu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs
Uzkrājis vairāk nekā 15 gadu pieredzi ieguldījumu pārvaldes jomā. Ieguvis maģistra grādu matemātiskās ekonomikas jomā. Attīstījis padziļinātas gan teorētiskās, gan praktiskās analītiskās spējas, kā arī ieguvis CFA sertifikātu (Chartered Financial Analyst).
Ilze Akmentiņa
Par NILLTPFN atbildīgais valdes loceklis.
Risku analītiķis.

Ilgstoši strādājusi un attīstījusi zināšanas visaptverošu risku vadības, iekšējās kontroles sistēmas un darījumu uzraudzības jomās. Ieguvusi CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) sertifikātu.

Korporatīvā pārvaldība

Padome

Padome ir akcionāru ievēlēta institūcija, kas statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga Valdes darbību, kā arī veic citas būtiskas funkcijas Sabiedrības efektīvas darbības nodrošināšanai:

  • Iekšējā audita darbības koordinēšana un uzraudzība.
  • Sabiedrības darbības stratēģijas apstiprināšana un tās īstenošanas uzraudzība.
  • Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas efektīvas funkcionēšanas uzraudzība.
  • Sabiedrības darbībai piemītošo būtisko risku pārvaldīšanas uzraudzība.
  • Sabiedrības vadības informācijas sistēmas efektīvas funkcionēšanas uzraudzība.
  • zvērināto revidentu, kā arī Latvijas Bankas atzinumu un ieteikumu izskatīšana
  • un citas Sabiedrības statūtos vai normatīvajos dokumentos noteiktās funkcijas.

Padomes sastāvs
Padomes priekšsēdētājs – Jānis Junkers
Saistību šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis, zvērināts advokāts ar vairāk nekā 14 gadu darba pieredzi.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Edgars Pavlovičs
Plaša spektra vadītājs ar pieredzi finanšu un risku pārvaldīšanas jomā vairāk nekā 20 gadus.

Padomes loceklis – Aldis Paegle
Profesionālo karjeru veidojis gan kā valdes loceklis komercbankā, gan kā finanšu kontrolieris finanšu sabiedrībā.

Iekšējais audits

Iekšējais audits ir neatkarīga iekšējās kontroles sistēmas vienība, kuras mērķis ir pilnveidot Sabiedrības darbību. Iekšējais audits palīdz Sabiedrībai sasniegt tās mērķus, ieviešot sistemātisku un disciplinētu pieeju riska vadības, kontroles un korporatīvās pārvaldības procesu efektivitātes novērtēšanai un pilnveidošanai.

Iekšējais auditors – Jeļena Kasatkina

Akcionāri

Sabiedrības 100% balsstiesīgo akciju pieder likvidējamai ABLV Bank, AS

Informācija par pakalpojumu deleģēšanu

Darām zināmu, ka fonda pārvaldes sabiedrība Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā paredzētajā kārtībā var deleģēt atsevišķus fondu pārvaldē ietilpstošus pakalpojumus citai personai, kurai ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze attiecīgo pakalpojumu sniegšanā.

Pamatojoties uz starp Sabiedrību un Likvidējamo ABLV Bank, AS (likvidējama kredītiestāde, vienotais reģistrācijas numurs 50003149401, juridiskā adrese: Skanstes 7, k-1, Rīga) noslēgtajiem pakalpojumu deleģēšanas līgumiem, Likvidējamā ABLV Bank, AS sniedz Sabiedrībai pakalpojumus, kas saistīti ar fondu grāmatvedības kārtošanu, tajā skaitā ārējo atskaišu sagatavošanu, kā arī informācijas sistēmu pārvaldīšanu.

Pamatojoties uz starp Sabiedrību un Confero Technologies, SIA, (vienotais reģistrācijas Nr. 40203176720, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, sniedz informācijas tehnoloģiju pakalpojumus) noslēgto pakalpojumu deleģēšanas līgumu, Confero Technologies, SIA sniedz Sabiedrībai pakalpojumus, kas saistīti ar informācijas sistēmu pārvaldīšanu.

Ir vērts izlasīt

Aktīvu pārvaldīšanas filozofija

Iepazīsties ar Integrum Asset Management IPAS klientu aktīvu pārvaldīšanas filozofiju un darbības pamatprincipiem!

Uzzināt vairāk

Ir jautājumi?

kontaktforma leja
Integrum Asset Management IPAS

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003814724
LEI numurs: 549300BO9IYZ6ER3TR25
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas datums: 30.03.2006.
Telefons: +371 6700 2777
E-pasts: info@integrum.lv
Integrum Asset Management IPAS
Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

info@integrum.lv
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram