Vai pašnodarbinātajiem būs pensija?
oktobris 21, 2022

Atšķirībā no darba ņēmēja, par kuru sociālās iemaksas veic darba devējs, pašnodarbinātajam tās jāveic pašam. Daļa no šīm iemaksām tiek novirzīta vecuma pensijas uzkrājumam. Cik daudz tas ir un vai ar to pietiks pārtikušām vecumdienām, noskaidrosim šajā rakstā.

Cik lielas sociālās iemaksas jāveic pašnodarbinātajam?

Sociālo iemaksu lielumu pašnodarbinātām personām nosaka to gūto ienākumu apmērs.

  • Ja ienākumu apmērs pārsniedz 500 eiro mēnesī, nodokļi jāmaksā vispārējā kārtībā un obligāto sociālo iemaksu likme ir 31,07% no brīvi izraudzīta iemaksu objekta, kas nav mazāks par minimālo algu mēnesī, un 10% pensiju apdrošināšanai no izvēlēta iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības. Šādā gadījumā pašnodarbinātajam pienākas ne vien vecuma pensija, bet arī citi apdrošināšanas veidi, piemēram, maternitāte, paternitāte, vecāku apdrošināšana, apdrošināšana slimības un bezdarba gadījumiem, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie gadījumi.
  • Ja ienākumu apmērs ir mazāks par 500 eiro mēnesī, sociālās iemaksas jāveic tikai 10% apmērā un tās tiek novirzītas vienīgi vecuma pensijas uzkrājumam.

Abos gadījumos vecuma pensijai paredzētās iemaksas tiek sadalītas divās daļās: 14% iemaksājot pensiju 1.līmenī, bet 6% - 2.līmenī.

Savukārt, ja paralēli saimnieciskajai darbībai esi darba attiecībās, visi tavi ienākumi tiek skaitīti kopā un ņemti vērā, aprēķinot minimālās sociālās iemaksas. Gadījumā, ja ienākumu apmērs nesasniedz minimālo sociālo iemaksu objektu un ir nepieciešams veikt papildu iemaksu, darba devējam ir pienākums segt šo starpību. Vairāk par to, kādu apdrošināšanu ietver pašnodarbinātā veiktās sociālās iemaksas, lasi šeit.

Nozīmīgs faktors, kas ietekmē vecuma pensijas aprēķināšanas kārtību un apmēru, ir arī apdrošināšanas stāžs.

Vai pašnodarbinātajiem uzkrājas apdrošināšanas stāžs?

Apdrošināšanas stāžu veido apdrošināšanas iemaksu periodi, kuru laikā persona bijusi darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, par kuru veiktas apdrošināšanas iemaksas. Šajā stāžā iekļauj arī periodus, kuru laikā saņemti invaliditātes, maternitātes, vecāku, slimības un bezdarbnieku pabalsti, kā arī citi likumā minētie gadījumi. Attiecīgi, arī strādājot kā pašnodarbinātajam un veicot sociālās iemaksas, tiek uzkrāts apdrošināšanas stāžs. Tomēr ņem vērā – lai arī nepieciešamais minimums ir 15 gadi, izdevīgākie pensijas aprēķina nosacījumi ir tad, ja uzkrāts vismaz 30 gadu apdrošināšanas stāžs.

Ar kādu vecuma pensiju var rēķināties, ja sociālās iemaksas nav veiktas un apdrošināšanas stāžs nav uzkrāts?

Iespēja saņemt valstī noteikto minimālo vecuma pensiju

Gadījumā, ja veiktas niecīgas sociālās apdrošināšanas iemaksas vai arī tādas nav bijušas vispār, pašnodarbinātajam ir tiesības pretendēt uz valstī noteikto minimālo vecuma pensiju. Tomēr vienīgi ar nosacījumu, ka ir uzkrāts vismaz 15 gadu apdrošināšanas stāžs.

Likums “Par valsts pensijām” nosaka, ka minimālās vecuma pensijas apmērs pašlaik ir 149,60 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 179,30 eiro mēnesī. Savukārt par katru nākamo apdrošināšanas stāža gadu minimālo vecuma pensijas apmēru palielina par 2,72 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – par 3,26 eiro.

Vai ar šādu pensiju pietiks, lai nodrošinātu visus izdevumus vecumdienās? Visticamāk, ka ne. Tādēļ esi tālredzīgs un rūpējies par uzkrājumu savai vecuma pensijai jau tagad. Pašnodarbinātām personām šim nolūkam var lieliski palīdzēt pensiju 3.līmenis, kurā vari veikt iemaksas atbilstoši savām iespējām.

Kas ir pensiju 3.līmenis?

Pensiju 3.līmenis ir privātā brīvprātīgā pensiju shēma, kurā katru mēnesi vari iemaksāt paša izvēlētu summu sava pensijas uzkrājuma veidošanai. Līdzīgi kā ar pensiju 2.līmeni tevis izvēlētā pensiju 3.līmeņa plāna pārvaldnieks investēs tavu naudu akcijās, vērtspapīros un citos finanšu instrumentos ar mērķi audzēt tavu pensijas uzkrājumu.

Būtiska pensiju 3.līmeņa priekšrocība ir tā, ka no savām iemaksām tajā vari atgūt 20% ienākuma nodokļa atmaksu, kā arī saņemt uzkrāto kapitālu pirms pensionēšanās jau no 55 gadu vecuma. Turklāt gan pensiju otrā, gan trešā līmeņa uzkrājumi ir mantojami, kas nozīmē – vari tos novēlēt saviem tuviniekiem gadījumā, ja tomēr gadās tā, ka nesasniedz pensijas vecumu.

Noslēgumā, atbildot uz jautājumu, vai pašnodarbinātām personām būs pietiekami liela pensija, jāsecina, ka katrs pats ir savas laimes jeb šinī gadījumā pensijas “kalējs”. Ja darba ņēmēju gadījumā liela daļa atbildības gulstas uz darba devēja pleciem, tad pašnodarbinātie lielā mērā paši lemj, cik daudz uzkrās savām vecumdienām. Tādēļ, dzīvojot šodienai, jācenšas neaizmirst par rītdienu.


Integrum Asset Management IPAS
Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

info@integrum.lv
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram